top of page

Bli synleg før jul

Øyposten er i ei spanande transformasjon! Med stolt historie som strekk seg over fleire år har me alltid vore i hjarta av øyriket. No har me sett oss eit mål om å nå endå lenger. Saman med Ryklame AS, eit lokalt byrå innan marknadsføring, har me lansert ei breitt utval av reklamemolegheiter som set di bedrift i fokus.


I samanheng med denne fornyinga, har me no eit knallgodt opningstilbod til alle som vil vere med på denne spanande reisa!

Dette er eit gyldent høve til å vise fram di bedrift, ditt produkt eller di teneste til eit breiare publikum i heile øyriket

2 for ein

Dobbelside

Veldig høg synleghet, to heile sider på 365h*520b

Heilside

Høg synleghet, ei heilside på 365h*248b

Halvside

God synleghet, 181h*248b

Kvartside

Mindre synleghet, 181h*122b

I ei avgrensa tid får du no di annonse trykt to gonger til prisen av ein

BONUS:
-30% på digitale annonsar

Vilkår

Innrykka må vere innan 2023.
Prisar eks mva og produksjon.
Ryklame AS kan tilby produksjon av annonsar.

Kontakt oss for pris og meir informasjon.

Ta kontakt
Alvilde Tobiassen
Tom Egill Tobiassen

Øyposten + Ryklame

Me gjer bedrifta di synleg for heile øyriket!

bottom of page