top of page

Bli synleg lokalt

Øyposten er i ei spanande transformasjon! Med stolt historie som strekk seg over fleire år har me alltid vore i hjarta av øyriket. No har me sett oss eit mål om å nå endå lenger. Saman med Ryklame AS, eit lokalt byrå innan marknadsføring, har me lansert ei breitt utval av reklamemolegheiter som set di bedrift i fokus.

Dette er eit gyldent høve til å vise fram di bedrift, ditt produkt eller di teneste til eit breiare publikum i heile øyriket

Størrelsar

Dobbelside

Veldig høg synleghet, to heile sider på 365h*520b

Heilside

Høg synleghet, ei heilside på 365h*248b

Halvside

God synleghet, 181h*248b

Kvartside

Mindre synleghet, 181h*122b

Me hjelp deg på digitale annonsar også!

Ta kontakt
Alvilde Tobiassen
Tom Egill Tobiassen

Øyposten + Ryklame

Me gjer bedrifta di synleg for heile øyriket!

bottom of page