top of page

Hva farsk... skal jeg med språkvask?

Oppdatert: 9. aug. 2022

Visste du at de fleste norske aviser ikke lengre har korrekturavdeling? Har du kanskje lagt merke til det? Tenker du kanskje at der er rart at tekster som har deg som publikum har sluttet å bry seg om deg? Eller har de egentlig det?


Er det egentlig bra å starte en innledning med mange spørsmål?

Korrektur: God gammeldags rettlesing av tekst, hvor lite av selve teksten redigeres men enkeltord rettes grammatisk. Korrekturleseren går igjennom rettskrivning, setningsbygning og ordvalg. Ligner på det du fikk tilbake på skolestiler, med mange røde streker som du må rette opp i selv.
Språkvask: Språkvask er mer omfattende enn korrektur og minner mer om redigering. I språkvask rettes ikke bare stavefeil, komma og punktum. Den som språkvasker fikser også på setningsbygning, ord som må skiftes ut, setninger som må deles i to, overflødige ord som må fjernes, det rettes opp i variasjoner som ikke skal være der, og annen inkonsekvent språkbruk.Det er ikke enkelt å skrive en god tekst. Teksten du skal skrive skal gjerne appellere til leserens følelser og behov, og samtidig treffe en målgruppe som virker like tilfeldig sammensatt som en dag i vestlandsvær. Hvordan du formulerer deg når du skriver, til hvem, hva og hvorfor, er viktig - selv om det kanskje bringer opp minner om hvorfor du hatet norskfaget på ungdomsskolen.


Heldigvis finnes det noen faste holdepunkter for hvordan tekster i bestemte sjangre skal skrives. Og det finnes en slags enighet blant nordmenn - din målgruppe - om hva som er godt skrevet og hva som ikke er det. Men at det er lett å skrive på en sånn måte som det store flertallet synes er fantastisk, vil de færreste påstå.

Det er også et faktum at det er svært vanskelig å oppdage feil og svakheter i det man selv skriver. Når det gjelder tekster som er skrevet for å publiseres, bør du derfor alltid få en annen til å lese gjennom og foreta en språkvask. Det skal kanskje ikke så mye til. En god gjennomgang, og voila! Teksten sitter som den skal. En tekst blir alltid enklere etter en språkvask.Er tekstene til firmaet ditt så gode at de formidler budskapet slik at målgruppen virkelig forstår og leser med stor interesse? Og er de feilfrie, slik at leserne ikke reagerer og får oppmerksomheten på grammatikk og rettskrivning?

Tungt språk og stavefeil kan i verste fall føre til at kunder vender bedriften ryggen. Sørg for at tekstene dine er glimrende skrevet og prikkfrie!

Kontakt oss for å høre hva vi kan hjelpe deg med!
Alvilde Tobiassen

Tekst alvilde@ryklame.no

留言


bottom of page