top of page

Lykkelig oppdatering av logo

Det er ikke bare bare å endre på hvordan man ser ut, i hvertfall ikke når man har bygget en sterk merkevare over mange år. Lykkelig Handel, som ble grunnlagt for 13 år siden, hadde en spesiell tilknytning til sin opprinnelige logo. Samtidig var det klart at det var behov for en oppdatering, både for å vise at butikken jobber i takt med tiden og utvikler seg i tråd med markedets behov og forventninger. Garn og interiørbutikken i Vikevåg sentrum gjennomførte nylig en slik oppdatering, og resultatet har vært svært positivt.


Gammel logo
Jeg følte meg hørt og forstått av Ryklame, noe som var veldig viktig for meg og butikken i denne endringsprosessen.

- Lene Dalaker, daglig leder Lykkelig Handel

Ny logo

Det var avgjørende for Lene, grunnlegger og daglig leder av Lykkelig, at den nye logoen beholdt noe av det opprinnelige uttrykket. I samarbeid med Ryklame har utviklingen av logo og ny profil vært fokusert rundt å beholde Lykkelig Handels gjenkjennelige identitet samtidig som den har fått et mer moderne og tidsriktig uttrykk. Logoer er knyttet til selskapets historie, verdier og kjerneverdier, men en logooppdatering trenger ikke å betyr at man kaster bort bedriftens arv. Tvert imot handler det om å bygge videre på det som fungerer, samtidig som man tilpasser seg utviklingen i bransjen og samfunnet for øvrig. En moderne logo og profil signaliserer at selskapet er i stand til å omfavne forandring og ser fremover.Sosiale medier, hjemmesider og trykte medier er alle forskjellige plattformer som krever forskjellige tilnærminger. En godt utarbeidet logo og profil sikrer at selskapet ser bra ut uansett hvor det blir presentert. En logo som fungerer godt på sosiale medier og nettsider bidrar til å styrke bedriftens merkevare. Samtidig er det viktig å ha en profil som fungerer også i tradisjonelle medier, som trykte annonser eller brosjyrer, for å nå ut til en bredere målgruppe.


Sammen med den oppdaterte logoen har Ryklame også laget fargepalett for Lykkelig. Et fargekart hjelper å skape identitet ved farger som skal brukes til forskjellige formål. Lykkelig ville også ha en enkel typografibeskrivelse til profilen sin, noe som skaper troverdighet og gjenkjennelse for kundene når de besøker Lykkelig på nett og i butikk. Som en bonus ble det utformet et ikon som kan anvendes som profilbilde og andre mindre (firkantede) bruksområder.
Ryklame takker Lene og Lykkelig for et spennende oppdrag!

Comments


bottom of page